Tentoonstelling en herinrichting Museum Giethoorn 
2017, Studio Berry Slok

werkzaamheden in dienstverband Studio Berry Slok

Museum Giethoorn is gehuisvest in een oude boerderij middenin Giethoorn. In 2017 werd het museum grondig verbouwd en kreeg het er een nieuwe entree en grote tentoonstellingsruimte bij. Dit was het moment om de collectie te herschikken en het museum voor een nog breder publiek toegankelijk te maken.

Samen met gastconservator Adrienne Quarles van Ufford dachten we na over het verhaal en selecteerden we de objecten. We doken in het rijke archief, struinden door de collectie en luisterden naar de prachtige verhalen van dorpsbewoners.

Wij verzorgden de inrichting van de entree en de nieuwe tentoonstellingsruimte. Adrienne zorgde voor het verhaal, schreef de teksten en verzorgde de audiotour. Walter Stokman maakte twee korte documentaires en monteerde de hoofdfilm van archiefmateriaal. Snoeij & Snoeij was verantwoordelijk voor de bouw van de tentoonstelling. Alle medewerkers van het museum stonden ons hierbij met raad en daad bij.

Het resultaat is een permanente tentoonstelling over de geschiedenis en het leven van de bewoners van Giethoorn. Over het eenvoudige bestaan en de bijzondere ambachten van dit waterrijke dorp. Verteld aan de hand van de oude boerderij, objecten, interviews, prachtige foto's en oud filmmateriaal.

You may also like

Back to Top